תוצאות סטטיסטיקות
לתחום זמן : 01/09/2019 - 07/09/2019

מספר שאילתה שם שאילתה מספר פעמים שהופעלה מתוך זה באנגלית מתוך זה גלישה בסלולרי מתוך זה אפלקציה בסלולרי
רשימת מערכת שעות  1537  111 
גליון ציונים  6207 
מעבר למערכת משובים  165 
לוח בחינות  2088  157 
הזמנת אישורים ומסמכים חתומים  2786  238 
12  עדכון פרטים אישיים  467 
13  רשימת ציונים  8581  743 
18  הודעות  5258  383 
20  רישום לקורסי בחירה בהתמחות  64 
20  רישום לקורסים בתואר לפי מאזן  64 
21  יומן אישי  1566  63 
22  מצב רישום לקורסים וביטול רישום  50 
25  פניה לספריה בלבד  64 
25  חיפוש קורס לפי שם מרצה-בפועל  64 
26  צירוף קבצים לפניות  106 
26  רישום לקורס - בפועל  106 
27  ביטול רישום לקורס - בפועל  401 
27  הגשת בקשה לטופס טיולים  401 
28  פניה למנהל סטודנטים בלבד  1567 
28  פרטים נוספים לקורס - בפועל  1567 
30  חיפוש קורס לפי תוכנית - בפועל  47 
31  רישום לכנסים והשתלמויות  91 
31  כשלון ברישום לקורס - בפועל  91 
32  חיפוש קורס לפי קוד - בפועל  73 
48  מעקב-ערעורים,פניות,אישורים  1023 
50  הגשת עבודות  97723  81489 
53  רישום לקורסי אנגלית לפי רמה  640 
55  חיפוש מתקדם  348 
61  כניסה לאתרי קורסים  42261  1108 
62  כניסה לפורומים  152 
63  בחנים מקוונים  446 
67  הגדרות אישיות  169 
68  בחירת התמחות 
73  בנק בחינות לדוגמא  285 
78  רישום לקורסי חובה בהתמחות 
79  רישום למועדי בחינות  904 
80  מערכת שעות תאריכית  690  82 
82  הצגת מחברות בחינה סרוקות  2064 
85  יומן אישי מידע בפועל  195098  194  193284 
90  הצלחה באימות סיסמא  107298  2377  55656 
93  הוספת/החלפת תמונה במערכת  40 
97  יציאה  2878  110 
101  1PAW  162 
101  רישום לסימולציות  162 
218  רשימת הודעות מחוקות  964 
221  רישום בפועל מועד ב  52 
222  ביטול רישום בפועל מועד ב 
231  רישום בפועל מועד ג  91 
232  ביטול רישום בפועל מועד ג  12 
240  פניה לרכז הפקולטה  52 
250  אזור הגשת עבודות  4772 
301  פניה ליחידה להכוון וניהול קריירה בלבד  34 
302  פניה לגזברות בלבד  222 
304  הגשת בקשה ליציאה להתמחות-משפטים בלבד  109 
305  פניה לבקשת התאמות ותנאי היבחנות  60 
306  הגשת בקשה ל"בוגר מתמחה" -טופס טיולים להתמחות נוספת בלבד  35 
307  פניה לדיקנט הסטודנטים  68 
308  פניה בנושא נגישות  24 
309  פניה לתמיכה לימודית ואישית  50 
321  סדנאות ותמיכות של מתנ"א  22 
323  תשלום חניה בירושלים  36 
340  ..  100 
340  הזמנת חדרים  100 
503  רשימת מערכת שעות בפועל  1443  100 
513  רשימת ציונים בפועל  8803  783 
551  הצגת מחברות בחינה סרוקות בפועל  2000 
556  פניה למרצה  2593  79  386 
579  רישום למועדי בחינות - הצגת רשימת קורסים  934 
582  הצגת מחברות בחינה סרוקות רשימת קורסים  2054 
900  הגשת עבודה  1019 
901  הגשת עבודה והמשך הגשות  1041 
913  כשלון בהגשת עבודה - לא צורף קובץ  10 
1450  אפלקציה סלולרית - בדיקת תוקף חיבור  414  414 
4601  התפלגות ציונים במקצוע  3476 
4701  פניה בפועל למרצה  1844  45  257 
4702  הגשת ערעור למזכירות  25 
4703  פניה למזכירות  2523  426 
8501  בוצעה פעולת LOGIN מאוחרת יותר או מעבר בין ימים  26 
8502  כתובת ה IP שלך השתנתה מאז ביצוע הכניסה למערכת  25 
8503  נסיון להפעיל שאילתות אחרי פעולת יציאה  7671  64  2193 
9503  אפלקציה סלולרית - מערכת שעות שבועית  1035  1035 
9504  אפלקציה סלולרית - לוח בחינות  111168  111168 
9513  אפלקציה סלולרית - רשימת ציונים  1882  1882 
9518  אפלקציה סלולרית - הודעות  66436  66436 
9526  אפלקציה סלולרית - מסך פניה למזכירות  386  386 
9550  אפלקציה סלולרית - מועדי הגשת עבודות  88212  88212 
9581  אפלקציה סלולרית - מחיקת הודעה  133  133 
9582  אפלקציה סלולרית - פניה למזכירות/למרצה בפועל  690  690 
9585  אפלקציה סלולרית - יומן אישי  76396  76396 
9586  אפלקציה סלולרית - הוספת שורה ליומן אישי  113  113 
9587  אפלקציה סלולרית - מחיקת שורה מיומן אישי  20  20 
  סיכום סטטיסטיקה  874942    6645  680587 

סיכום שימוש

תחום ת.ז. שונים
ניגשו למאגר הנתונים 12710 
נכנסו לתחום רישום 75 
ביצעו רישום/מחיקה 155 
ניגשו למאגר הנתונים דרך אתר מותאם לסלולרי 897 
ניגשו למאגר הנתונים דרך אפלקציה לסלולרי 9633 
ניגשו למאגר הנתונים דרך כניסה בערבית 14 
ניגשו למאגר הנתונים דרך אתר רגיל בגלישה 10028